Cookies

Sammanfattning

Webbplatsen hör till Fonectas hemsidornätverk och cookies är använda på webbplatsen för bl.a. möjliggörande av funktionaliteter av webbplatsen och för riktad annonsering. Användaren kan välja att förhindra eller tömma cookies genom webbläsarinställningarna eller vägra sig av riktad annonsering genom att besöka de partners opt out webbplatser som vi använder för riktad annonsering. När användaren fortsätter användningen av webbplatsen efter den information och de påverknings möjligheter användaren fått, accepterar användaren installeringen av cookies.

Användande av cookies på webbplatsen

En cookie är en datafil som tjänsteleverantörs webbserver sparar i användares dator. I praktiken är den en liten, anonym, användarspecifik textbaserad datafil som sparas i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa cookien och därmed identifiera webbläsaren (t.ex. när användaren kommer tillbaka till en tidigare besökt webbplats). Cookien kan användas bara av den webbservern som har sparat den och ingen användare kan identifieras med cookien. Cookies är inte heller skadliga för användarens dator.

Vi samlar information med cookies om hur och när vår webbplats används. T.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till vår webbplats, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilken webbläsare används, hurdan skärmupplösning användaren har, IP-adress och operativsystem.

Det finns två olika slags cookies: sessionscookies går ut när användaren avslutar användningen av en webbservice, permanenta cookies sparas i webbläsaren för en bestämd tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies förbättrar webbplatsens användbarhet och möjliggör visst funktionalitet liksom personliga modifikationer till webbplatser, lätt inloggning till servicen och återställning av den senaste sessionen.

S.k. första parts cookie sätts av den webbplats som syns i adressfältet. Förutom dessa, används s.k. tredje parts cookies av t.ex. annonsnätverk, leverantörer av mätnings- och spårningstjänster och av sociala median.

En cookie innehåller endast ett individuellt, sessionsspecifikt kännetecken som används för att identifiera en webbläsare som besöker webbplatsen.

Användningsändamål

Vi använder cookies för att möjliggöra funktionalitet i våra tjänster, analysering av användningen av webbplatsen, optimering av användarupplevelsen, produktutveckling, rapportering och riktning av annonsering. Insamlad data kan användas för analytisk forskning och riktad marknadsföring. Cookies förbättrar våra tjänsters användbarhet och gör marknadsföring på webbplatsen mer ändamålsenlig och riktad.

Insamlad data från webbplatser används för skapandet av målgrupper i Fonectas nätverk och för att expandera de existerande målgrupperna med s.k. Look-a-like modellering. Information av målgrupper kan delas ut till tredje parter som vill erbjuda annonser som beräknas vara intressanta till användarna. Dessa tredje parter kan kombinera målgrupper som tillhör Fonectas annonsnätverk med sin egen information för att köpa annonsplats från de webbplatser var användare som är intresserade av annonsörens produkter eller serviser besöker. Mer information kan hittas från: https://www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/anvaendning-av-cookies

Påverknings möjligheter

Vid besöket av vår webbplats ger du ditt samtycke till den databehandling som har beskrivits ovan. Du kan också inaktivera cookies eller surfa privat (”Private Browsing”, ”Incognito”, eller ”inPrivate”) så att de webbplatser du besöker sparar inte data med hjälp av cookies. Det är bra att observera att cookies är en teknisk lösning för att förverkliga kommunikationsprotokoll mellan webbläsare och webbservrar och många webbplatser fungerar inte utan dem.

Du kan rensa bort cookies ur webbläsarens cacheminne genom webbläsarens inställningar. Därmed tas det individuella som tecknet sparats i webbläsaren och webbanvändningsprofilen baserad därpå bort. Nya cookies sparas dock i webbläsaren även efter rensningen. Mer information om webbläsares specifika inställningar finns i dokumentation som publicerats av webbläsarens utvecklare.

Många webbläsare möjliggör inaktiverande av cookies från tredje parter. I så fall tillåter webbläsaren endast sådana cookies som kommer direkt från den webbtjänsten som man använder just då. Inaktivering görs genom webbläsarens inställningar (då inaktiveras alla cookies från tredje part) eller på Your Online Choices – webbplatsen (du kan välja individuellt vilka företags cookies som inaktiveras). Adressen var du kan hitta de samarbetspartner som Fonecta använder och linkar till webbplatser var du kan förbjuda riktning av annonser är: https://www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/anvaendning-av-cookies

Obs! cookies är webbläsare specifika så du måste göra ändringarna till webbläsarinställningarna med varje webbläsare skilt.