Begravningsbyråns tjänster

Begravningen sköts på det sätt ni önskar, och vi ger råd vid behov. Vi har kunskap om olika religioner och lokala seder. Vi kan hjälpa er på flera olika språk och med utnyttjande av modern teknik.

När man beställer en begravning måste bl.a. följande saker beaktas

  • Jordbegravning eller kremering
  • Med inbjudan eller i stillhet
  • Tidpunkt
  • Hurudan kista och/eller urna.
  • Hurudan grav eller eventuell minneslund
  • Annonser, blommor
  • Specialönskemål, talare, musik, bärare
  • Fotografering
  • OBS! Uppdragen kan även skötas hemma hos de anhöriga

Allt som har överenskommits antecknas på en blankett som ges åt de anhöriga.

Det är också möjligt att besluta om arrangemang kring begravningen medan man lever och då känner de anhöriga till den avlidnas önskemål och kan handla därefter. Vår byrå tillhandahåller formulär för ändamålet. Vi hjälper till med att fylla i formuläret. Till vår verksamhet hör också att ta hand om gravstenen och därutöver samarbete med en jurist angående bouppteckningar.

Vi står till ditt förfogande 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan, vardagar och helger!

Du kan ringa oss

02 259 0222