Fullständig begravningstjänst

Oxvägens Begravningsbyrå

Under årtiondenas gång, har det skett förändringar i det sätt de anhöriga tar ett
sista farväl av sina närstående. Människan är mer och mer medveten om hur sorgearbetet efter en kär avliden i hög grad påverkar återhämtningen efter förlusten.

De efterlevande uppskattar ofta att själva få delta i arrangemangen kring begravningen och vår begravningsbyrå ger sitt stöd åt de anhöriga när så förväntas. Vi beaktar den avlidnas och de anhörigas vilja och strävar till att uppfylla deras önskemål.

Vi står till ditt förfogande 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan, vardagar och helger!

Du kan ringa oss 

02 259 0222